July 2018 Phase 2
 Chương trình ủng hộ cho Thí Sinh Năng Lực Nhật Ngữ!
Chúc mừng bạn đã thi đậu kỳ thi JLPT!Chúng mình đã gửi tặng 3000 điểm thưởng cho những bạn đã tham gia「Chương trình thưởng điểm cho kỳ thi JLPT N1.N2 Ngày 1 tháng 7 2018」và cũng như đã có kết quả đậu kỳ thi này.

Trong 23 bạn đã tham dự đợt 1 thì có 4 bạn đã đậu kỳ thi, đó là:


L※ K※

G※ J※

ND

Z※ S

Chúc mừng các bạn đã đậu kỳ thi này!

Chúng mình cũng rất muốn cảm ơn các bạn đã tham dự kỳ thi này!

4 thành viên JP  SMart Club đã up ảnh Thẻ dự thi cũng như giấy tờ tùy thân và đã đậu kỳ thi JLPT lần này đã được gửi mail và tặng 3000 điểm thưởng.


Những bạn chưa được thưởng điểm lần này thì hãy thử lại lần sau nhé!


Chúc các bạn may mắn!


JSmart ClubSống ở Nhật một cách Thông Minh

Thông tin chi tiết về sự kiện: https://user.jpmob.jp/vi/jp_events/index