Đơn đăng ký

Đăng Ký Thành Viên JPSmart Club

Các khách hàng đang sử dụng dịch vụ JP Smart Internet như JP Smart SIM vui lòng đăng nhập vào My Page ở đây .

Email Bắt buộc
Mật khẩu Bắt buộc

Mật khẩu (ít nhất 6 ký tự chữ hoặc/và số al-pha-bet)

Tên Bắt buộc

※ Example: John Smith・福 陈

Giới tính Bắt buộc
Ngày tháng năm sinh(Western Calendar) Bắt buộc
Year
Month
Day
Quốc tịch Bắt buộc

Việc ấn nút Đăng ký dưới đây đồng nghĩa với việc đồng ý điều khoản sử dụng thông tin cá nhân và điều khoản thành viên của JP Smart Club.