Đơn đăng ký


• Early Bird Special +1GB • (JP SMART CALL/JP SMART DATA) Chúng tôi xin tặng thêm 1GB sử dụng đến cuối tháng đó đối với quý khách hàng đã hoàn tất thanh toán hóa đơn hàng tháng trước 23:59 ngày cuối cùng của tháng. (Không áp dụng đối với tháng đăng ký)


6 GB Data Size Smart Call

Yên/Tháng

sms

150Yên/Tháng

050

300Yên/Tháng

※Phí hợp đồng ban đầu (tính riêng):3000yên

Ước lượng dung lượng sử dụng
Hãy nhập địa chỉ email của bạn với cú pháp sau. Ví dụ) xxxx@xxxx.com Địa chỉ email cần giống nhau Nhập mật khẩu để truy cập vào tài khoản của bạn Mật khẩu đã nhập không chính xác. Vui lòng viết giống với mật khẩu đã ghi ở trên. Bắt buộc

Tạo tài khoản mới

Địa chỉ Email bạn dùng để đăng ký dịch vụ cũng chính là ID cho My Page.

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông báo quan trọng nên bạn vui lòng kiểm tra địa chỉ Email bạn cung cấp là chính xác.

Với các khách hàng không có địa chỉ Email, vui lòng lập một địa chỉ Email mới để tiến hành đăng ký dịch vụ.


※Để sử dụng dịch vụ DX HUB bạn cần đăng ký làm thành viên của JP Smart Internet・JP Smart Club.
Khi bạn click vào [Đăng ký làm thành viên], điều ngày đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với chính sách quyền riêng tư và quy định hội viên JP Smart Club của chúng tôi.